Dette regelsæt er udarbejdet af styregruppen i Hadsund Cykelklub og omfatter de regler, som ikke er nedfældet direkte i klubbens vedtægter. Regelsættet skal medvirke til, at det er udbytterigt og samtidigt sjovt, at deltage i klubbens aktiviteter for alle medlemmer.

Regelsættet er ikke udtømmende eller statisk og vil udvikle og ændre sig over tid.

 1. Aktivitetskalender
  Udarbejdes for 3-6 måneder ad gangen. Denne opdateres løbende og findes på hjemmesiden
 2. Cykeltøj
  Det anbefales at køre i HMC cykeltøj ved træningspas og ved løb. Klubtøj kan bestilles gennem Jeppe B. Teisner (Hadsund Cykler). Se mere information på hjemmesiden.
 3. Eksklusion
  En enig styregruppe kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Sådanne særlige forhold kan være overtrædelse af HMC-kodeks eller dårlig opførsel, der strider mod foreningens anseelse og omdømme eller mod dens sportsånd eller kammeratskabet i foreningen. Desuden kan det være nedsættende eller krænkende udtalelser til pressen om foreningen og/eller dens ledelse samt andre særlige forhold.
 4. Energi til træning
  Det er okay at sidde på hjul bagerst i feltet. Hvis du ikke har kræfter/energi til at tage føringer, er du naturligvis altid velkommen til træning alligevel. Du skal blot sørge for at meddele det ved turens start. Placerer dig i den bagerste del af feltet i stedet for at prøve at tage føringer. Gør plads for dem der er på vej nedad i rækken, så de kan komme ind foran dig.
 5. HMC Kodeks
  1. Vi overholder til enhver tid færdselsloven.
  2. Vi køre altid med cykelhjelm.
  3. Vi viser hensyn i trafikken & skoven; afpas altid din hastighed og placering, efter forholdene.
  4. Vi følger trænerens/kaptajnens/tovholderens anvisninger – de er der for din sikkerheds skyld.
  5. Vi arbejder mod doping.
  6. Vi viser respekt for vores medcykellister og medtrafikanter.
  7. Vi repræsenterer Hadsund Motions Cykelklub og værner om HMC´s omdømme.
 6. Hjelm er påbudt under al træning, arrangementer og til løb
 7. Kaptajner er ”Tovholdere” der har stillet sig til rådighed for at vi alle kan få en ”bedst mulig” oplevelse af træningsturene. Kaptajnerne, giver sig til kende inden trænings start, således at opdeling har fundet sted inden trænings begyndelse. Kaptajnerne har beføjelse til at tilrettevise/afvise personer, som efter kaptajnens skøn ikke passer på det hold som denne er ansvarlig for. Kaptajnen har beføjelse til at øge/sænke tempo efter bedste skøn/overbevisning, om hvordan gruppen kommer til at fungere bedst muligt. Såfremt der ikke er en kaptajn til træningsstart i flere gruppe, henstilles til at de personer, der normalt træner med gruppen, træder til! Kaptajnen er din repræsentant, og gør et frivilligt stykke arbejde for at du får den bedst mulige oplevelse af træningsturene, og skal derfor behandles med respekt
 8. Kontingent
  Der betales pt. ikke kontingent i HMC, men dette kan ændres af styregruppen.
 9. Kost
  Det er meget vigtigt, at man får en fornuftig kost, når man dyrker cykling. Træn aldrig på tom mave. Husk væske og evt. lidt at spise under træning.
 10. Medicin
  Hvis du lider af en sygdom (epilepsi/sukkersyge/allergi/hjerte) eller tager regelmæssig medicin så husk, at oplyse det til mindst én af dem, som du cykler med og medbring evt. dokumentation.
 11. Mobiltelefoner
  Må ikke anvendes under kørsel.
  1. Forkortelsen ICE står for ”In Case of Emergency” (Dansk: I nødstilfælde). Gem et telefonnummer i mobiltelefonen under ICE på pårørende som kan kontaktes i nødstilfælde.
 12. Regn
  Våde veje er mere glatte end tørre veje. Vær opmærksom på at hvide afmærkningsstriber, og dæksler er ekstra glatte når vejen er våd. Vær opmærksom på at bremselængden ofte vil være længere når der er vand mellem bremseklodser og fælgen. Sæt derfor farten ned i god tid. Kør udenom vandpytter. En vandpyt kan skjule et dybt hul eller andre farer. Husk at når du bliver våd, vil du hurtigt tabe kropsvarme, specielt fra hovedet, hænder og fødder. Hvis du er tør vil du holde varmen meget længere.
 13. Sikkerhed
  Man skal være trafiksikker og følge færdselsreglerne for at kunne deltage i fællestræningen og arrangementer på landevejen. Overtrædes disse kan det medføre bortvisning for en periode eller permanent eksklusion.
 14. Træning
  Vi tilstræber at have fælles træning i perioden 1.april til 1. oktober. Se hjemmesiden under ”Træningstider” for aktuelle træningstider. Mødested: Hadsund Hallerne
 15. Vedligeholdelse af cyklen
  Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse af din cykel kan hjælpe til at undgå farlige situationer, og at du kommer sikkert igennem farlige situationer. Slidt eller beskadiget udstyr kan gå i stykker uden varsel, så hjul, dæk og bremser skal tjekkes regelmæssigt. Start aldrig på en tur hvis udstyret er slidt eller beskadiget. Hvis du tænker ”Det går nok” – så husk at der er et tidspunkt hvor ”det ikke går mere” hvilket kan resultere i styrt for dig og måske andre. Tjek dine dæk regelmæssigt for små sten, hvis du ikke fjerner dem vil de måske medføre en punktering. Pump dine dæk regelmæssigt, gerne før hver tur. Hvis du kører med samme dæktryk på hver tur, kører cyklen ”på samme måde”. Skulle der alligevel opstå sikkerhedsmæssige defekter på din cykel under turen, bør du finde anden form for hjemtransport og ikke cykle hjem. Ved mindre uregelmæssigheder bør du tage hensyn til dine kammerater og placerer dig sidst i feltet resten af turen. Hvis du oplever problemer med din cykel på en tur, så gør noget ved det med det samme. Det er næsten 100% sikkert at det ikke vil ”gå over af sig selv”. Tag hensyn til dine kammerater, medbring altid min.2 ekstra slanger og pumpe og dækjern.
 16. Signaler og kommandoer
  Signaler advarer gruppen om, at der kan være fare på færde, eksempelvis ”FORFRA” (bil forfra) eller ”HUL” (hul i vejen). Advarselssignaler kommer typisk fra de forreste eller bagerste i gruppen.

Signaler:

“FORFRA”

Det betyder, at gruppen skal være opmærksom på et køretøj FORFRA. Gruppen skal fortsætte med at køre på samme måde, men måske lige trække lidt tættere sammen.

“BAGFRA”

Det betyder, at gruppen skal være opmærksom på et køretøj BAGFRA. Gruppen skal fortsætte med at køre på samme måde, men måske lige trække lidt tættere sammen eller ind på en række.

”FRI”

Hvis gruppen skal passere et vejkryds eller i det hele taget krydse en vej, er det vigtigt at der bliver kigget grundigt efter både forrest og bagerst i gruppen. Når hele gruppen kan passere vejen, råbes der ”FRI”, hvorefter alle krydser vejen.

”SE OP”

Det betyder, at gruppen skal være opmærksom på en forhindring forfra, der kan være til fare for rytterne. Det kan være en indsnævring af vejen eller en holdende bil. Der råbes f.eks. ”SE OP – TIL HØJRE”. Samtidig kan de forreste markere med et klap på højre balle og derefter vise med højre hånd, at gruppen skal trække lidt ud. Signalet skal gentages ned igennem gruppen.

”HUL”

Det betyder, at der er et hul i vejen. Der råbes ”HUL” og samtidig markeres med højre eller venstre hånd til den side hvor hullet er. Pegefingeren peger i den retning hullet er.

”GRUS”

Det betyder, at der ligger grus på vejen. Der råbes ”GRUS”, og samtidig markeres med højre eller venstre hånd til hvilken side der ligger grus. Der foretages en fejende bevægelse med hånden.

”STEN”

Det betyder, at der ligger sten på vejen. Der råbes ”STEN”, og samtidig markeres med højre eller venstre hånd til hvilken side der ligger sten. Pegefingeren peger i den retning stenen er.

Kommandoer:

”VENSTRE”

Det betyder, at gruppen skal dreje til VENSTRE. Signalet kan udbygges med ”VENSTRE – EFTER HUSET”, eller en anden nærmere præcis angivelse af, hvor holdet skal dreje.

”HØJRE”

Det betyder, at gruppen skal dreje til HØJRE. Signalet kan udbygges med ”HØJRE – EFTER HUSET”, eller en anden nærmere præcis angivelse af, hvor holdet skal dreje.

”LIGE OVER”

Det betyder, at gruppen skal fortsætte LIGE OVER, f.eks. i forbindelse med et vejkryds eller i en rundkørsel.

”2 NED”

Hvis farten i gruppen er for høj, kan der f.eks. råbes ”1 NED”. Det betyder, at farten i gruppen skal sættes ned med ca. 2 km/t, fra f.eks. 30 km/t til 28 km/t. Farten skal nedsættes stille og roligt. De forreste fortsætter med at cykle, med træder lidt langsommere, så farten gradvis sænkes. Ingen pludselige opbremsninger!

”3 OP”

Hvis farten i gruppen skal sættes lidt op, kan der f.eks. råbes ”3 OP”. Det betyder, at de forreste i gruppen stille og roligt skal sætte farten op fra f.eks. 30 km/t til 33 km/t. Ingen pludselige accelerationer.

”OPSAMLING”

Hvis der er spredning i gruppen, kan der råbes ”OPSAMLING”. Det betyder umiddelbart, at tempoet skal sættes lidt ned i gruppen, således de bagerste kan komme op til gruppen. Når tempoet skal sættes ned, skal dette ske gradvist over en lidt længere strækning. Ingen pludselige opbremsninger. Hvis der f.eks. råbes ”OPSAMLING PÅ TOPPEN”, betyder det, at alle skal standse på toppen af bakken og vente på de sidste. Kaptajnen/træneren siger til, når holdet skal starte igen.

”SAMLING”

Når gruppen efter en bakkespurt eller opsamling er samlet igen, råbes der ‘SAMLING’, så rytterne i front er klar over, at tempoet kan sættes gradvist op igen.

”PÅ EN RÆKKE”

Hvis der kommer et stort køretøj forfra eller bagfra, eller vejen er så smal, at vi ikke må/kan køre paradekørsel eller rulleskifte, skal der råbes ”PÅ EN RÆKKE”. Det betyder, at gruppen som en lynlås skal flette sammen til én lang række.

Alle i gruppen har et ansvar for, at signalet kommer ned gennem gruppen, så den bageste får samme signal som nummer 2 og 3.

Det er tilladt at påpege fejl.

Gør uerfarne ryttere opmærksom på fejl, men gør det diplomatisk. Du kan sagtens på en pæn måde fortælle de mindre erfarne, at f.eks. den sidste hårde nedbremsning ikke var så smart eller at vedkommende accelerer for kraftigt i sine føringer. Hvis ikke fejl påpeges og rettes kan det samtidig udgøre en sikkerhedsrisiko for alle